Voordat je aan de slag gaat met open online onderwijs, is het goed om hier meer over te weten. Dat kan je leren middels de informatie op deze website, de zelfstudie ICTO Docentprofessionalisering leermodule voor Saxion docenten, bestaande online cursussen (zoals The Basics of Open Education, Becoming an open educator of SUNY OER Communities) of door een leergang te volgen over open online onderwijs (neem hiervoor contact op met het ICT&O duo van je academie of mail naar openonderwijs@saxion.nl).

Wereldwijd zijn er vele leermaterialen beschikbaar die open worden aangeboden door organisaties of andere hoger onderwijsinstellingen. Deze materialen kunnen door jou worden gebruikt, gedownload, aangepast, gemixt of weer worden gedeeld met anderen.

Maar waar vind je open leermaterialen? Op de pagina Zoeken en Vinden hebben we een overzicht geplaatst van veelgebruikte websites met materialen, maar ook via YouTube kun je bij geavanceerd zoeken je criteria aanscherpen op open leermaterialen. Vanuit het project Open Online Onderwijs (2018) hebben we voor Saxion docenten gezocht naar open leermaterialen binnen de academie overstijgende onderwerpen. Via SUNY OER Community Courses kan je meer leren over de principes van OER en hoe je OER implementeert in je onderwijs.

Wil je je eigen leermaterialen delen? Dat kan natuurlijk ook! Informeel deel je je materialen wellicht al met je collega’s, maar om je materialen goed te delen is het slim om gebruik te maken van één van de Creative Commons licenties. Afhankelijk van de gekozen licentie geef je hiermee anderen toestemming om jouw werk te gebruiken, kopiëren, bewerken en verder te verspreiden. Let op: ga wel goed na of je alle rechten op het materiaal en alle onderdelen ervan hebt om dit te kunnen doen. Wanneer je onderdelen van een ander open leermateriaal gebruikt in het materiaal dat je wilt delen, moet eerst worden nagegaan of licentievoorwaarden niet conflicteren. Op de pagina Creative Commons wordt verder uitgelegd hoe je je materialen kan delen. SUNY OER Community Courses biedt ook cursussen aan waarin je leert hoe je OER kan licenseren en publiceren.

Of gaan je ambities verder en wil je een (massive) open online cursus ontwikkelen? Saxion heeft al ervaring opgedaan met het ontwikkelen van open online cursussen en heeft een stappenplan ontwikkeld om inzicht te geven wat er allemaal bij komt kijken. Aan de slag met het ontwikkelen van een (massive) open online cursus? Neem dan contact op met het ICT&O duo van jouw academie voor een verkennend gesprek.

 

Meer weten?
Surf (2018). Flyer 5 scenario’ om leermaterialen opnieuw te gebruiken
Surf (2017). Aan de slag met open en online onderwijs? 9 aanbevelingen van ervaringsdeskundigen
Open cursussen over OER vinden, publiceren, etc. SUNY OER Community Courses
Surf. Stappenplannen open leermaterialen