Je kunt ook je eigen materiaal open delen met anderen zodat anderen jouw materialen kunnen gebruiken in het onderwijs. Met een Creative Commons-licentie behoud je al je rechten, maar geef je aan anderen toestemming om je werk te verspreiden, met anderen te delen of bij sommige licenties ook om het werk te bewerken. Het aanbieden van je werk onder een Creative Commons-licentie betekent dus niet dat je je auteursrechten opgeeft. Zonder een Creative Commons-licentie zou iedereen expliciet toestemming aan je moeten vragen voor elk gebruik van je werk. Met een Creative Commons-licentie kan je in één keer aan iedereen duidelijk maken onder welke voorwaarden ze je werk mogen gebruiken zonder dat er telkens toestemming nodig is.

Hierbij is het wel belangrijk om allereerst goed na te gaan of het materiaal dat je hebt ontwikkeld auteursrechten vrij is. Als er namelijk materialen gebruikt zijn in het door jou ontwikkelde onderwijs waar auteursrechten op zitten dan is het niet mogelijk om het materiaal open te delen. Mocht je alle materialen zelf hebben ontwikkeld of materialen gebruiken die vrij beschikbaar zijn of waar je toestemming voor hebt, dan kun je er voor kiezen om de materialen open te delen. Je maakt vervolgens een keuze welke licentie je gebruikt om je materialen te delen. De licenties kun je vinden op de Creative Commons pagina. Creative Commons heeft ook een stappenplan opgesteld waarin ze op basis van onderstaande vier vragen dieper ingaan op het open delen van materialen.

  1. Is dit materiaal auteursrechtelijk beschermd?
  2. Ben ik (of heb ik toestemming van) de rechthebbende van dit materiaal om te licenseren?
  3. Welke van de 6 licenties is voor mij het meest geschikt?
  4. Hoe wil ik dat mensen mijn naam vermelden?

 

Meer weten?
Creative Commons. Stappenplan licentie
Creative Commons. Licenties

 


Bovenstaande tekst is een afgeleide van Uitleg bij de Creative-Commons licenties door Creative Commons Nederland aangeboden met een CC BY 4.0 licentie