Deze website bevat een CC BY 4.0 licentie. Dat betekent dat je deze website en de inhoud ervan mag (her)gebruiken, delen en bewerken indien naar ons verwezen wordt.

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van andere (open) materialen waarnaar wordt verwezen. Daarvoor gelden eventueel andere rechten. Check daarvoor de oorspronkelijke bron waarnaar wordt verwezen. De disclaimer is afkomstig van saxion.nl. De afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay (rechtenvrij) en de Saxion beeldbank. Het WordPress ontwerp is van Shuttle pureBusiness. Het ontwerp van het stappenplan op de pagina Ontwikkelen is gemaakt door Factor12 en bevat auteursrechten (en dus geen CC licentie).