Open onderwijs is gratis beschikbaar, vrij toegankelijk (geen ingangseisen) en open voor bewerkingen doordat leermateriaal wordt gedeeld met een open licentie. Open onderwijs komt vaak tot uiting in de vorm van OpenCourseWare, Open Educational Resources, Open Textbooks en MOOCs. Maar waarom zou je als instellingen willen inzetten op open onderwijs?

Veel onderwijsinstellingen worstelen met de vraag of en hoe open onderwijs past binnen de strategie en het beleid van hun instelling: wat is de impact van het (her)gebruiken en het delen van leermaterialen en cursussen? Open onderwijs is om meerdere redenen interessant. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van studierendement en studenttevredenheid. Studenten beschikken namelijk 24/7 over open leermaterialen van de beste universiteiten van de wereld. Zo kunnen ze verdieping zoeken op het onderwijs en zich voorbereiden op opdrachten en toetsen. Of open onderwijs kan er voor zorgen dat studenten bepaalde kennis bijspijkeren, daardoor deficiënties wegwerken en beter meekomen in het onderwijs. Doordat je als docent makkelijk materiaal kunt (her)gebruiken, kun je zo relatief eenvoudig maatwerk bieden in het onderwijs en biedt het de student de mogelijkheid om voor die materialen te kiezen die bij hun leerstijl past.

Aangezien open leermaterialen vrij beschikbaar en te gebruiken zijn, kan materiaal van anderen gebruikt worden in het eigen onderwijs wat kan leiden tot kostenbesparing en efficiency. Veel onderwerpen zijn wereldwijd in de basis hetzelfde en kunnen dan ook relatief eenvoudig gebruikt worden in het eigen onderwijs zonder dat je daar als docent zelf nieuw materiaal voor hoeft te ontwikkelen. Zeker als je de stap maakt naar blended learning is het waardevol om eerst te kijken welke materialen wellicht al open worden aangeboden. Daarnaast kan open onderwijs ook kostenbesparing opleveren voor studenten. Waar nu nog voor veel basisvakken commerciële boeken worden gebruikt, is het interessant om de mogelijkheden van open textbooks te onderzoeken om zo de studiekosten voor studenten te verlagen.

Tot slot is open online ook een manier van profilering waarbij je laat zien aan het werkveld en internationale partners welke onderwijs(kwaliteit) de instelling heeft. Hoogwaardige materialen kunnen een grote impact hebben op het imago van de instelling, maar ook individuele docenten kunnen zich profileren door leermaterialen open te delen of juist door open materialen te hergebruiken. Daarnaast is een ander veelgehoord motief dat het de maatschappelijke rol is van publiek gefinancierde onderwijsinstellingen om kennis te delen en naar buiten te brengen.

Onderstaande video geeft een visuele samenvatting over het belang van open onderwijs.

Why Open Education Matters by Ope Bukola is licensed under CC BY

 

Meer weten?
TedX Talks Daphne Koller (2012). What we’re learning from online education
Andersen (2010). To share or not to share: is that the question?
Surf (2015). Trendrapport Open en online onderwijs 2015
TedX Talks dr. David Wiley (2010). Open Education

 


Bovenstaande tekst is een afgeleide van Waarom OER door SURF SIG Open Education aangeboden met een CC BY 3.0 licentie.