Binnen Saxion is er al enige ervaring met het ontwikkelen van een (M)OOC. Onderstaand stappenplan geeft je vast een overzicht van welke stappen en overwegingen je in acht moet nemen.

Wat bedoelen we met een Open Online Cursus? Dit is een online cursus waarvoor iedereen ter wereld zich gratis kan inschrijven en je dus niet gebonden bent aan een locatie. De leerstof wordt online aangeboden via bijvoorbeeld online colleges, video’s, artikelen, self- of peerassessments en discussiefora. Na afloop kun je vaak, soms tegen betaling, een eindexamen afleggen om een officieel certificaat (of studiepunten) te behalen. De cursus is naast open in toegang ook open in leermaterialen. Alle open online cursussen die binnen Saxion worden ontwikkeld, worden aangeboden met een Creative Commons licentie waardoor (her)gebruik door andere onderwijsinstellingen mogelijk is.

Wat maakt onze Open Online Cursussen uniek? Het onderwijs van elke hogeschool staat in nauwe verbinding met het werkveld. Zo ook onze open online cursussen. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat het werkveld geïntegreerd is in elke open online cursus. Zo kan het onderwijs samen met een bedrijf worden ontwikkeld, maar kunnen ook bedrijven fungeren als casus binnen het onderwijs.

Geïnteresseerd in het ontwikkelen van een (M)OOC? Neem contact op met de ICT&O adviseur of instructional designer van jouw academie voor een verkennend gesprek of mail naar openonderwijs@saxion.nl.

HIER VOLGT Z.S.M. (maart 2019) HET STAPPENPLAN.