Er is een stijgende behoefte aan informatie over, en kennis van, de circulaire economie (CE) in het bedrijfsleven. Die vraag sijpelt door naar het (hbo-)onderwijs.

Naast voor de hand liggende ontwikkelvragen op het gebied van grondstoffen en technologie is er binnen het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid, behoefte aan kennis over organisatie- en verdienmodellen die passen in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Meerdere hbo-instellingen zijn dan ook op zoek naar een goede invulling van praktijkgericht onderwijs over de CE waarin werkveld en studenten rechtstreeks samenwerken aan businessmodellen. In totaal hebben 6 Nederlandse hbo-instellingen (4 organiserend, 2 deelnemend) besloten om deze uitdaging samen op te pakken. Gezamenlijk gaan ze materialen delen en hergebruiken op het gebied van CE.

Op 1 september 2020 wordt het leermateriaal als een kwalitatief hoogwaardig pakket breed beschikbaar gemaakt in de vorm van een (M)OOC. De materialen worden dan ook gebundeld tot een samenhangende cursus en wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden via het EdX platform.