Het maken van digitaal leermateriaal, het vrij delen daarvan en het (her)gebruiken van ander vrij beschikbaar leermateriaal: dan heb je de kern te pakken waar het bij open leermaterialen om gaat.

Open Educational Resources (OER) – of open leermaterialen –  zijn leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik. Het gebruiken, kopiëren, bewerken en verspreiden is onder voorwaarden toegestaan. OER worden meestal, maar zeker niet uitsluitend, gepubliceerd onder Creative Commons licenties. OER komen vaak tot uiting in de vorm van OpenCourseWare en Open Textbooks. Bij OpenCourseWare worden alle leermaterialen die in een cursus worden gebruikt vrij beschikbaar gesteld. Zo delen onder andere MIT en TU Delft cursusmaterialen. Een Open Textbook daarentegen is een digitaal, vrij toegankelijk studieboek waarin naast tekst, vaak ook interactieve elementen zijn ingevoegd.

OER kun je online zoeken en vinden. Zo is OASIS een goed voorbeeld van een zoekmachine voor open leermaterialen.

Massive Open Online Courses (MOOCs) – of open online cursussen – zijn grootschalige gratis online cursussen waarin leerstof wordt aangeboden via online hoorcolleges, video’s, artikelen, self- of peerassessment en discussiefora. Na afloop van de MOOC kan je vaak, tegen betaling, een examen doen waarmee je een officieel certificaat behaalt. Ondanks dat MOOCs vaak open zijn in toegang, zijn de leermaterialen dit vaak niet. 

MOOCs kun je online zoeken en vinden. Vooral de platformen EdX en Coursera bieden veel cursussen aan, ook van hogeronderwijsinstellingen in Nederland.


Voor meer informatie zie de Kennismaking open leermaterialen van SURF.