Binnen Saxion is er al enige ervaring met het ontwikkelen van een MOOC. Onderstaand stappenplan geeft je vast een overzicht van welke stappen en overwegingen je in acht moet nemen.

Wat bedoelen we met een open online cursus? Dit is een online cursus waarvoor iedereen ter wereld zich gratis kan inschrijven en je dus niet gebonden bent aan een locatie. De leerstof wordt online aangeboden via bijvoorbeeld online colleges, video’s, artikelen, self- of peerassessments en discussiefora. Na afloop kun je vaak, soms tegen betaling, een eindexamen afleggen om een officieel certificaat (of studiepunten) te behalen. De cursus is naast open in toegang ook open in leermaterialen. Alle open online cursussen die binnen Saxion worden ontwikkeld, worden aangeboden met een Creative Commons licentie waardoor (her)gebruik door andere onderwijsinstellingen mogelijk is.

Wat maakt onze open online cursussen uniek? Het onderwijs van een hogeschool staat in nauwe verbinding met het werkveld. Zo ook onze open online cursussen. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat het werkveld geïntegreerd is in elke open online cursus. Zo kan het onderwijs samen met een bedrijf worden ontwikkeld, maar kunnen ook bedrijven fungeren als casus binnen de cursus.

Geïnteresseerd in het ontwikkelen van een (M)OOC? Neem contact op met de TLC adviseur of learning developer van jouw academie voor een verkennend gesprek of mail naar openonderwijs@saxion.nl.

Cursusdoelen

De eerste stap in het proces is dat je jezelf de volgende vraag gaat stellen:

 • Waarom is de cursus uniek en zou dit, open en online, moeten worden ontwikkeld? Met andere woorden: welk probleem probeer je op te lossen?

We willen voorkomen dat je een cursus of materiaal gaat ontwikkelen dat al open online beschikbaar is. Zoek eerst uit of het onderwerp (of delen ervan) niet al bestaat als een online cursus of als open leermateriaal.

Vervolgens krijg je voor jezelf helder:

 • Wat is de belangrijkste focus van de cursus?
 • Wat is de doelgroep?

Het is belangrijk om duidelijk te weten wie je studenten zijn en hoe ze zullen profiteren van de cursus die wordt gegeven in een online format. Krijg helder:

 • Wie zijn je studenten? Hoe oud zijn zij?
 • Wat studeren de studenten of hebben zij gestudeerd? Welke voorkennis wordt verwacht van ze?
 • Is de cursus nationaal of internationaal gericht? Denk bij het maken van een internationale cursus aan het eventueel inzetten van een vertaalbureau als ook culturele verschillen en tijdverschillen.
 • Welke hulpmiddelen hebben de studenten nodig (naast een computer en internet)?
 • Wat hebben deze studenten nodig en wat biedt deze cursus ze?
Cursusteam

Voor het ontwikkelen van een open online cursus stel je een ontwikkelteam samen. Een effectief team bestaat uit een cursuscoördinator, cursusontwikkelaar(s) en een instructional designer.

 • De cursuscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en nakomen van de planning en voor de eindoplevering van de cursus.
 • De cursusontwikkelaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de cursus.
 • De instructional designer adviseert en ondersteunt de cursusontwikkelaar met het vormgeven van de cursus.

Houd daarnaast vast rekening met de volgende personen die met de cursus ontwikkeling te maken krijgen: de moderator, reviewers en beta testers.

 • De moderator monitort de cursus als deze in uitvoering is.
 • De reviewers zijn inhoudsexperts die meedenken over de cursusinhoud en de inhoud reviewen voordat deze getest wordt.
 • De beta testers krijgen, als de cursus zo goed als klaar is, toegang tot de cursus om deze te testen en reviewen.
Video

Indien je in de cursus gebruik wilt maken van video, moet je hier op tijd over nadenken en actie ondernemen. Houd er rekening mee dat het produceren van video's kostbaar is. Je kunt uiteraard zelf video's opnemen, kijk op video.saxion.nl/aandeslag voor zowel didactische als technische tips en handleidingen. Daarnaast kun je hulp inschakelen van de Saxion Video-Unit. De Video-Unit maakt educatief audiovisueel materiaal dat aansluit bij het online en blended onderwijs op Saxion en deelt haar producties open en online via video.saxion.nl.

Planning

Maak een planning voor de ontwikkeling van de open online cursus. Bepaal in ieder geval de startdatum. Op deze manier kan je terugrekenen wat er in de tussenliggende periode moet gebeuren. Is het een realistische planning? Inschrijving zou minstens een maand voor de startdatum mogelijk moeten zijn. Plan de startdatum op een doordeweekse dag. De laatste maand is bedoeld voor de zogenaamde “puntjes op de i”. Houd hier in je planning dus rekening mee. Daarbij moeten de studiehandleiding en de ‘About page’ op tijd gereed zijn en moet de cursus tijdig zijn gepromoot.

Maak een globale planning voor de te nemen stappen en plan op basis hiervan tussentijdse eindresultaten en leg ook alvast data vast voor overleggen met het ontwikkelteam.

Kosten

Wees je ervan bewust dat het ontwikkelen van een open online cursus een mooie, maar vooral ook tijdrovende klus is. Het cursusteam moet dus genoeg uren beschikbaar zijn om aan de ontwikkeling te werken. De inzet vanuit TLC wordt in overleg gepland. Naast de inzet van uren zijn er wellicht kosten voor de ontwikkeling van video’s door de Saxion Video-Unit, de inzet van werkstudenten, de inzet van een vertaalbureau en promotiemateriaal.

Communicatie en promotie

Denk in de eerste fase alvast na over hoe en waar je de cursus wilt gaan promoten. Dit is natuurlijk afhankelijk van je doelgroep en wat je met deze cursus wilt bereiken. Maak een communicatieplan voor de promotie van de cursus. Betrek hier eventueel Dienst Communicatie en Marketing bij.

Binnen één maand na afronding van de cursus vindt de evaluatie plaats. Met de resultaten van de enquête, de verzamelde feedback en ervaringen van het cursusteam evalueer je de cursus en het proces. Werk dit uit in een document en geef aanbevelingen voor de herhaling van de cursus. Je levert daarbij ook een lijst aan met wijzigingen die in de cursussen moeten worden doorgevoerd voor herhaling, feedback op de ondersteuning en je plant een datum voor herhaling van de cursus.