De financiële sector verandert snel: waar vroeger de focus lag op rapporteren over het verleden, moet de financieel professional nu het heden begrijpen en voorspellingen doen over de toekomst, bijvoorbeeld over snellere processen, kostenbesparingen en nieuwe marktkansen. Daarvoor komen steeds meer data beschikbaar, die om analyse- en adviesvaardigheden van de financiële professional vragen.

Daarom heeft de academie FEM, met behulp van de stimuleringsregeling, in 2017/2018 een (M)OOC ontwikkeld over Business Analytics. Deze online cursus is opgedeeld in vijf casussen waarin studenten praktisch aan de slag gaan met fictieve data van gerenommeerde bedrijven. In de cursus leert de student de data te analyseren en interpreteren met behulp van data-analyse tools zoals PowerBI, Tableau, Excel en Disco om zo te komen tot toekomstgerichte advisering. Lees in deze folder meer over de inhoud van de cursus of neem via mooc.saxion.nl deel aan de cursus.

In onderstaande video legt Erik Horsthuis, docent bedrijfseconomie en ontwikkelaar van de eerste Saxion MOOC, dé reden uit om onderwijs te delen.

Beter onderwijs door open en online te delen by Saxion Video-unit is licensed under CC BY-NC-SA