Deze website bevat een CC BY 4.0 licentie. Dat betekent dat je deze website en de inhoud ervan mag (her)gebruiken, delen en bewerken indien naar ons verwezen wordt.

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van andere (open) materialen waarnaar wordt verwezen. Daarvoor gelden eventueel andere rechten. Check daarvoor de oorspronkelijke bron waarnaar wordt verwezen. De afbeeldingen zijn van de Saxion beeldbank en vallen niet onder de open licentie. Het WordPress ontwerp is van Shuttle pureBusiness.