Professionals in zorg en welzijn hebben een belangrijke rol in het signaleren van eenzaamheid, maar helaas is er nog niet bij alle zorgverleners genoeg alertheid en kennis om eenzaamheid in een vroeg stadium te herkennen. Volgens een peiling van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder 1021 verpleegkundigen en verzorgenden kregen zij door de toenemende werkdruk in de zorg minder tijd om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en op de juiste manier te handelen.

Studenten uit het Smart Solution Semester hebben onderzoek gedaan naar hoe eenzaamheid zich uit bij de oudere zorgvrager en wat de versterkende en verzwakkende factoren van eenzaamheid zijn. Aan de hand van deze factoren is er een virtual reality (VR) applicatie ontwikkeld waardoor professionals in zorg en welzijn de eenzaamheid van ouderen ervaren, herkennen en hiernaar kunnen handelen.

De virtuele productie is te vinden via deze link video.saxion.nl/eenzaamheidbijouderen en wordt gedeeld onder een de Creative Commons licentie CC BY-SA-NC .