Naast het veelgehoorde motief dat het de maatschappelijke rol is van publiek gefinancierde onderwijsinstellingen om kennis te delen en naar buiten te brengen, is open onderwijs voor docenten en studenten om meerdere redenen interessant.

Voor docenten kunnen open leermaterialen een efficiënte manier zijn om onderwijs te (her)ontwikkelen. Aangezien open leermaterialen vrij beschikbaar en te gebruiken zijn, kan materiaal van anderen gebruikt worden in het eigen onderwijs en hoef je niet zelf nieuw materiaal te ontwikkelen. Zeker als je de stap maakt naar blended learning is het waardevol om eerst te kijken welke materialen wellicht al open worden aangeboden. Daarnaast bieden open leermaterialen ook didactische voordelen. Aangezien open leermaterialen bewerkt en gemixt mogen worden, kun je de materialen aanpassen aan de lokale context, actuele casussen toevoegen, of er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen een enkel hoofdstuk op te nemen in het bestaande onderwijs.

Voor studenten kunnen open leermaterialen bijdragen aan het studierendement doordat het de mogelijkheid biedt om deficiënties weg te werken of om extra verdieping te vinden. Ook kan open onderwijs leiden tot kostenbesparing voor de student. Waar nu nog voor veel basisvakken commerciële boeken worden gebruikt, is het interessant om de mogelijkheden van open textbooks te onderzoeken.


Voor meer informatie zie de Kennismaking open leermaterialen van SURF.