In de bacheloropleidingen bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies en human resource management wordt een sterk groeiende hoeveelheid onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd op het thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het gaat om het stimuleren van medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen om waardevol te blijven voor werk dat fundamenteel in verandering is door technologische ontwikkelingen, globalisering, nieuwe vormen van organiseren en andere vormen van arbeidsrelaties.

Met als doel om rond het thema Leven Lang Ontwikkelen een actuele en samenhangende collectie van open leermaterialen te verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar te stellen, is de vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen ontstaan. Deze community bestaat uit diverse lectoren en docenten van zes hogescholen: Saxion, Fontys, de Haagse Hogeschool, HAN, InHolland en Windesheim. Het materiaal is verwerkt in vijf open online cursussen, ook vaak MOOCS genoemd. De thema’s van deze vijf open online cursussen zijn:

  • Toekomst van werk
  • Vormgeven van loopbanen die uitdagen tot ontwikkeling
  • Stimuleren van leren van kwetsbare medewerkers
  • Teamontwikkeling
  • Leren en ontwikkelen binnen organisaties

Via mooc.saxion.nl volg je een of meerdere van de open cursussen. Wil je meer weten over de vakcommunity? Bekijk dan de website www.vakcommunitylevenlangontwikkelen.nl.