In de bacheloropleidingen bedrijfskunde, bestuurskunde, business studies en human resource management wordt een sterk groeiende hoeveelheid onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd op het thema leven lang ontwikkelen (LLO). Het gaat om het stimuleren van medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen om waardevol te blijven voor werk dat fundamenteel in verandering is door technologische ontwikkelingen, globalisering, nieuwe vormen van organiseren en andere vormen van arbeidsrelaties.

Tot nu toe worden leermaterialen op dit thema sterk individualistisch ontwikkeld en ingezet. Bovendien zijn er weinig geschikte actuele lesboeken/lesmaterialen op het thema beschikbaar. Docenten en lectoren van zes hogescholen, waaronder Saxion, bundelen daarom hun krachten om te komen tot een vakcommunity waarin wordt samengewerkt aan het ontsluiten, doorontwikkelen en beheren van een samenhangende collectie van open leermaterialen die op elk van de hogescholen actief wordt gebruikt.

Dit project is in het voorjaar van 2020 van start gegaan. Zodra er resultaten vanuit dit project bekend zijn, zal hier de link naar de desbetreffende website geplaatst worden.