De Academie Gezondheidszorg (AGZ) is betrokken bij de landelijke community Samen hbo verpleegkunde welke wordt ondersteund door de stimuleringsregeling Open Online Onderwijs. Dit project heeft de ambitie om de kwaliteit van onderwijs te verhogen door leermaterialen van goede kwaliteit beschikbaar te stellen.

Eerder hebben 5 instituten het platform Wikiwijs ingericht om open leermaterialen binnen het domein Verpleegkunde te delen en te hergebruiken. Dit is in de afgelopen periode uitgebreid, zodat de verpleegkunde opleidingen van alle 17 hogescholen materialen kunnen delen en hergebruiken. Dit alles in samenspraak met het Landelijke Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV).

Om het platform met leermaterialen up-to-date te houden, leermaterialen waar behoefte aan is samen met docenten van andere hogescholen te ontwikkelen, en om delen en hergebruik te bevorderen, is een actieve vakcommunity een vereiste. Daartoe is de online community hbovpk.nl opgezet en verankerd in het project.